Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Antoon Sanders-Ossekop

Antoon   Sanders, Smederij   en  IJzerwaren-Enschede

Antonius ( Antoon) Sanders werd op 9 december 1857 te Haaksbergen geboren.

Zoon van Albertus Sanders en Johanna Effting.

 

 Het eerste pand links was de smederij van Albertus Sanders ernaast de ijzerwarenwinkel met aangrenzend het woonhuis van de familie waar op 9 december 1857 Antonius Sanders werd geboren.

 

                                  Uittreksel geboorteregister Antonius Sanders, Juli 1886. Benodigd voor huwelijk met

                      Antonette Mosman.

 

 Op 29  oktober  1868,  Antoon was 10 jaar ,  verhuisde het gezin Sanders naar Enschede. In eerste instantie werd door vader Albert aan  de  Oldenzaalsestraat de  nieuwe   smederij   geopend  maar   al   snel   was  deze lokatie te klein en verhuisde  men  naar  de  Molensteeg.  Hier  werd  alles  grootser  aangepakt. Spoedig  groeide  de  kleine  smederij  uit tot een machinefabriek en ijzergieterij. Alberts  oudste zonen ,  Jan  en Bernard zouden hun vader aan de Molensteeg opvolgen  en  de  jongste  zonen  Antoon  en  Albert jr. begonnen  ieder  hun eigen  smederij.  Op  19  augustus  1886  trouwde  Antoon Sanders met de uit Enschede afkomstige Antonette Mosman.  Uit  dit  huwelijk  werden  2  zonen en  drie   dochters   geboren.   In  datzelfde  jaar opende Antoon, in het pand van  zijn  schoonvader   Frans Mosman,   aan  de Haverstraat  31  te Enschede zijn  eigen  smederij.  Deze  smederij  legde  zich  toe  op  smeedwerk   van  huishoudelijke  aard.   Naast  de   smederij   begon   Antoon   een  winkel  in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.

 

 

 

Aanvraag  vergunning  om  een  smederij  en  ijzerwinkel te mogen beginnen aan de Haverstraat te Enschede door Antoon Sanders in 1886.

 

      

                      Advertenties uit de Twentsche Courant van 23 September 1886 .  

 Antoon Sanders tenzame met zijn vrouw,  Antonette Sanders-Mosman en hun vier kinderen. vlnr.:  Albertus Johannes  Sanders, Johanna Berendina  Jacoba Sanders, Maria Johanna Sanders ( zij overleed  ca. een half jaar later in 1896. ), Antoon Sanders ,  Franciscus Bernardus Sanders en Antonette Mosman. 

 

             

                        Gezamelijke advertentie van zowel de machinefabriek als de ijzerwarenwinkel van de

                               familie Sanders in de Twentsche Courant van 23 september 1886.         

                    

 In 1886 werd door Antoon de firma Ant. Sanders, Smederij en IJzerwaren aan  de Haverstraat 31 opgericht. In    de deuropening zien wij Antoon samen met   vrouw en kinderen. Rechts het personeel van de smederij.
 

                                               

 In 1883 overleed Antoon's vader, Albertus Sanders. De firma A.Sanders&Zonen werd door de broers Jan     (Johannes Lodewijkus) en Bernard ( Bernardus ) voortgezet. Zoals reeds hierboven genoemd begonnen de twee jongste broers, Antoon en Albert jr , hun eigen smederij.  Pas in 1888 zien we dat de broers onderling alles geregeld hebben met betrekking tot de nalatenschap ener wederzijds geen vordering meer bestaat. 

 

 

 

 

 

 

 

  Aanvraag van vergunning om de smederij/ijzerwinkel te vergroten. Juli 1890

 

  Geregeld werd de winkel vergroot. Advertentie Enschedesche Courant 2 juli 1893.

 

                                     Enschedesche Courant 15 oktober 1893

                                                              Enschedesche Courant 15 Oktober 1893.

             

           Antoon Sanders                                                        Antonette Sanders-Mosman

 

                            

                    Van alle markten thuis. Bij de firma Sanders werd destijds ook fietsen verkocht.1898

 

 

          14 Maart 1897 Enschedesche Courant en een advertentie uit de Tubantia van 30 April 1898

 

   

 

Deel van lijst "Hoofdelijke Omslag " 1899. De burgers van Enschede werden ingedeeld in klasse afhankelijk van hun belastbaar inkomen. We zien hier dat Antonius Sanders in 1899 een inkomen had van ca. 2050,-. Als vergelijk :fabrieksarbeiders, timmermannen, metselaars , onderwijzers ,landbouwers en politieagenten zaten tussen 350,- en 550,- gulden .

 

 

 Nota voor de R.C. Jongensschool

 

 In 1903 verhuisde de firma naar de overzijde op nummer 38. De smederij bevond zich achter de winkel en had de ingang aan de Stadsgravenstraat. Het pand op nummer 31 werd verhuurd aan de manufacturen handel Resink & Co. De winkel in huishoudelijke artikelen kreeg de naam Magazijn “ de Ossekop".

   

 

Advertentie Twentsche Courant Februari 1903 en  Sanders aangesloten aan het "telefoonnet " Advertentie  in Tubantia 16 Febr. 1905

 

 

Advertentie Tubantia 27 Mrt. 1905 

 

De Haverstraat met rechts naast het grote pand met de twee bogen het nieuwe onderkomen van de firma "de Ossekop". De smederij bevond zich aan de achterzijde met de ingang aan de Achterstraat, nu de Stadsgravenstraat. 

 

Briefhoofd van Magazijn "de Ossekop"1905

 

 

 De kinderen van Antoon Sanders en Antonette Mosman rond 1906. Vlnr.: Annie , Marie , Frans en Albert.

 

                          

                           Advertentie uit de Tubantia van 16 juni 1906

 

       Tubantia 16 November 1907

 

                       

                          Tubantia 15 Augustus 1907

                   

      Advertentie uit de Tubantia van 26 juni 1909.               Advertentie uit de Tubantia van 19 juni 1909.

                         

                                            

                                                 Advertentie uit de Tubantia van 13 november 1909.  

 

In mei 1911 werd besloten om aan de Stadsgravenstraat een bestaand pand om te bouwen tot magazijn met boven gelegen woonhuizen. De aanbesteding vond plaats in hotel De Klomp.

 

Aanvraag van bouwvergunning bij de gemeente  Enschede.

 

                                                

 

                          

 

In eerste instantie werd de begane grond  als magazijn gebruikt voor de IJzerwarenwinkel. Later werd deze ruimte verhuurd aan Emma de Beer die een meubelzaak dreef. Boven het magazijn waren twee woningen. In het rechterwoonhuis kwam  Later Albert Sanders, de oudste zoon van Antoon Sanders en

Antonette Mosman , met zijn gezin te wonen.

 

                                    

 

 

 

A : IJzerwarenwinkel "De Ossekop" , achter de winkel woonde Frans Sanders, de jongste zoon van Antoon Sanders en

    Antonette Mosman, met zijn gezin.

B: Het te verbouwen pand tot winkelmagazijn met bovenwoonhuizen.

C: De smederij van de firma De Ossekop

D: Binnenplaats.

E: Het oude winkelpand waar Antoon Sanders in eerste instantie zijn zaak begon. Dit pand werd door de familie     verhuurd aan manufacturen  handel Resink & Co.

 

        

        Luchtfoto Haverstraat

 

      

             Tubantia 30 september 1911.       

Op  17  Februari   1912   overleed   Antoon Sanders  geheel  onverwachts.  De overlevering   vertelt   ons dat hij aan het werk was op de zolder van het pand aan  de  Haverstraat.  Aan de achterzijde bevond zich een soort van "buitenlift"waarmee   men   goederen  naar  beneden  kon  takelen.  Hier  is Antoon naar beneden gevallen op het dak van de keuken. Hij leefde nog enkele dagen maar bezweek  tenslotte aan zijn verwondingen.

 

 

 De zaak werd  voortgezet  door  Antonette  Sanders-Mosman met haar twee zonen, Albert en Frans. Op 31 december 1919 trok Antonette zich uit de zaak terug. Er  werd een  nieuwe vennootschap opgericht met als enige firmanten de twee broers. Albert en Frans waren veel in de verkoop te vinden terwijl de smederij door twee bekwame smeden en enkele smidsknecht werd beheerd.          

                                                      

 

                                                                                Advertentie uit de Tubantia, 26 Oktober 1920.       

 

 In  het  begin  van  de   jaren   '20  trouwde   eerst   Albert  met  Dora  Dröge en  vervolgens op 5  september  1923 Frans met Rie Bak. Frans had zijn vrouw tijdens het  huwelijk  van  zijn  zuster  Anna  met  Hendrik Bak kennen geleerd. Hendrik was de broer van Rie Bak

 

 Verlovingsfoto van Albert Sanders met Dora Dröge. Foto rond  1921 genomen.

 

 

Huwelijk Albert Sanders met Dora Dröge. Op deze dag trouwde tevens de zuster van Dora.

a. Hendrik Bak, hij was  getrouwd met Anna Sanders, zuster van de bruidegom.

b. Annie Sanders, zuster van Albert ( e)

c. Frans Sanders, broer van Albert (e)

d. Antonette Sanders-Mosman, moeder van Albert.

e. Albert Sanders

f. Dora Dröge

g. Marie Sanders, zuster van Albert (e)      

 


 

Huwelijk Frans Sanders met Rie Bak op 5 september 1923.

a. Rie Bak

b. Frans Sanders

c. Annie Bak-Sanders  ( zuster van bruidegom)

d. Antonette Sanders-Mosman ( moeder van bruidegom)

e. Marie Sanders ( zuster van bruidegom)

f. Nelly Bak-Reekers ( moeder van bruid)

g. Albert Sanders ( broer van bruidegom)

h. Henk Bak ( man van c en broer van bruid )

i. Dora Sanders-Dröge, vrouw van Albert Sanders.

 

 

Op   61   jarige   leeftijd   liet  Antonette Sanders-Mosman een nieuw woonhuis bouwen  in  de  villawijk  de  Stadsmaten  ( Stadsweiden) .   Tot  de aanleg van deze   wijk,   in   1907,   liet  de  Enschedese  bevolking  hier  hun  vee  grazen. Architect    Herenberg  ontwierp   het   "landhuisje " zoals  te  lezen  valt  in  de bouwvergunning   van  1   november   1920.  Antonette  bewoonde  samen met haar  ongehuwde   dochter   Marie   de   woning.  Begin jaren '40 van de 20ste eeuw  werd  de woning verkocht aan het erachter gelegen katholieke ziekenhuis. Pas in de jaren '70 werd het huis gesloopt voor uitbreiding van het ziekenhuis.

 

 

 

   

 Bouwtekeningen en bouwvergunningaanvraag Bisschopstraat 27 te Enschede. Foto links laat het oorspronkelijke

ontwerp zien. Enkele jaren later werd de keuken vergroot door middel van een aanbouw en tevens werd de

voorzijde veranderd.

 

 Bisschopstraat, het huis rechts van de rokende schoorsteen werd bewoond door mevr.Sanders-Mosman.                                                                                                      

                                                                 
                                                          Advertentie Tubantia 1925

 

 Eind 1926 werd besloten om een tweede winkel in Arnhem te openen. Dit omdat de zaak in Enschede eigenlijk voor twee gezinnen te klein was. Frans vertrok op 6 augustus 1927 met zijn gezin naar Arnhem.

 

 Arnhemsche Courant 4-8-1927

                                                           Arnhemsche Courant  10-08-1927

 Arnhemsche Courant 30-11-1927

 

Ondanks de goede A-lokatie, de Steenstraat 78 , was dit avontuur van korte duur. De resultaten waren slecht en ook in Enschede gingen de zaken niet goed. Eind 1928 werd vervolgens besloten om Arnhem te sluiten. Frans en Rie betrokken een woning aan de Laaressingel te Enschede. Door gezinsuitbreiding werd dit onderkomen spoedig te klein. Binnen twee jaar werden er twee zonen geboren wat het aantal kinderen op zes bracht. Men verhuisde naar een groot herenhuis aan de Deurningerstraat 85 te Enschede.

 

Deurningerstraat 85 Enschede. Foto rond 1932 genomen. Voor het venster vlnr. Nel, Netty, Trees en Frans.

e grote depressie.

                                                                                 

De jaren '20 waren een periode van economische voorspoed geweest. In 1929 stagneerde wereldwijd deze groei met als  dieptepunt de "zwarte donderdag" op 24 oktober 1929. Op deze dag begonnen de aandelenkoersen op de New York's beurs extreem te dalen. Er ontstond paniek wat een sneeuwbaleffect ten gevolg had. Dit was het begin van de "Grote depressie" die de gehele jaren '30 zou duren met als hoogtepunt 1936.

 

                   Briefhoofd uit 1935

Door deze crisisjaren kreeg men bij Sanders met sterk stagnerende omzetten te maken. Na verschillende jaren slechte resultaten te hebben geboekt ging de 50 jarige firma failliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tubantia 23 Juni 1936                                                    Tubantia 27 juni 1936

 

Terwijl Frans een eigen brandstofhandel te Lonneker begon maakte Albert met behulp van zijn neef, die in Hengelo de huishoudelijke artikelenzaak "Ruppert" bezat, een doorstart. De nieuwe zaak opende zijn deur aan de Burgemeesterstraat hoek Noorderhagen. De panden van de opgeheven firma waren nog steeds eigendom van Antonette Sanders-Mosman. Besloten werd om deze te verhuren.

 

 

 

Advertentie in de Tubantia van 24 juli 1936. Hier zien we dat de familie de panden Haverstraat 38 en Stadsgravenstraat 42 te huur aanbied via het bekende makelaarskantoor Zijlsta, het huidige Snelder-Zijlstra.

 

                                       Tubantia 30 januari 1937

 

 

                                     Tubantia, 4 Juni 1937

 

            Tubantia, 8 Januari 1938

Eind 1938 werd de samenwerking met de huishoudelijke artikelenzaak Ruppert uit Hengelo gestopt. De firma werd in een NV omgezet met als nieuwe vennoot Sanders Machinefabriek .

 

 

                 Artikel uit de staatscourant van 19 dec. 1938

 

    Briefhoofd 1939

 

 

Begin jaren '40 verhuisde Antonette op 82 jarige leeftijd naar Hilversum. Dochter Annie en  schoonzoon  Henk  bewoonde  hier  een  huis  aan  de Diependaalsedrift wat ruim genoeg was om haar in huis te nemen. Achteraf bleek dit een slimme zet van Henk te zijn  geweest.  Nauwelijks  bekomen van de verhuizing of Henk liet zijn schoonmoeder een papier ondertekenen die hem de volmacht gaf over haar vermogen .

 

                                       Henk Bak liet in 1941 de inboedel van het huis van zijn schoonmoeder veilen.

 

 Antonette Sanders-Mosman tenzame met haar twee dochters en schoondochter aan de Diependaalsedrift.

 Vlnr. Annie, Antonette, Rie en Marie .  Foto eind jaren '40 .

 

Het gevolg hiervan was dat Henk's zwagers, Albert en Frans, het nakijken hadden. Na de tweede wereldoorlog bleek, zonder medeweten van Frans en Albert, op één pand na, al het onroerendgoed te zijn verkocht. Henk gebruikte als excuus dat hij dit geld nodig had om zijn schoonmoeder te kunnen verzorgen. Het  pand wat niet verkocht was en waar de firma destijds begon, werd op Henk's schoonzus, Marie Sanders naam geschreven. 

 

Henk had het geld in zijn firma, T.M.V., geïnvesteerd. In aanvang een firma dat ziekenhuismeubelen verkocht en later zelf ging produceren.

 

       Briefhoofd 1974.

 

De  manier  waarop  Henk  Bak  het   vermogen van zijn schoonmoeder had verkregen   werd door zijn twee zwagers, Frans en Albert, natuurlijk  betwist. Echter was na de tweede wereldoorlog,  door manipulatie van Henk , moeilijk te  achterhalen  waar  het geld precies gebleven was. De huidige waarde van het onroerendgoed zal nu enkele miljoenen euro's bedragen.

 

 

Doordat   het  huwelijk  van  Henk Bak  en  Annie Sanders kinderloos bleef had Henk  geen  opvolger  in  de zaak.  Ondanks  de  onenigheid  in de familie klopt Henk  bij  zijn  zwager  Frans  en zus Rie aan. Henk's idee was het om Frans jr. bij hem aan het werk te zetten om te kijken of hij later de zaak kon overnemen. Rie  wees  dit  verontwaardigd  van  de  hand  en  vertelde  Henk dat haar zoon zeker niet bij een  "niet te vertrouwen " werkgever in dienst kwam. 

                                                                              

Vervolgens  werd  besloten  om  de oudste zoon van Albert en Dora , Tonny in de zaak  op   te nemen. Toen Henk in 1955 overleed werd hij directeur. Ook de derde zoon  van Albert en Dora, Frits, kwam destijds in de zaak. Samen   wisten   ze   een bloeiende firma op te bouwen. In aanvang alleen een   firma   wat   ziekenhuismeubelen  verkocht  maar  later  ook  zelf ging produceren.  Hiervoor  werd een bestaande firma , die al voor TMV werkte, overgenomen. In de jaren '70 werd er een tweede fabriek in België geopend. Tot april 1985 bleef het bedrijf in handen van de familie Sanders. Toen werd het verkocht aan het Amerikaanse bedrijf "Stryker".

 

Vlnr.: Tonny, Herman , Frits en Albert Sanders. Foto rond 1950.Vlnr.: Tonny, Herman , Frits en Albert Sanders. Foto rond 1950.

 

   Vlnr.: Tonny, Herman , Frits en Albert Sanders. Foto rond 1950.

 

De doorstart van de firma de Ossekop door Albert Sanders in 1936,  was echter geen lang leven beschoren. Al in 1949 ging de zaak ten onder. Dit betekende het definitieve einde voor de bekende huishoudelijke artikelen zaak.

 

 

 

 

Bovenste foto, het pand  ( midden ) waar Sanders in 1903 naar verhuisde ( A) . Onderste foto, het pand waar Sanders in 1886 begonnen is ( E) . De gevel van dit pand hebben ze destijds veranderd. Foto's Maart 2012

 

 

            Dit pand werd in 1912 gebouwd als magazijn (B). De rechter bovenwoning werd door Albert en Dora Sanders bewoond. Later heeft de familie het magazijn verhuurd aan Emma de Beer die hier een meubelzaak bedreef. Foto Maart 2012.

 

 

 

   

Een mangel van de firma Ant. Sanders. Deze werd in Duitsland gevonden en moet van voor 1912 zijn. De mangel

werd destijds in samenwerking met  IJzergieterij Sanders geproduceerd en vervolgens in de ijzerwarenwinkel  van

de familie verkocht.