Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Sanders IJzergieterij en Machinefabriek
 
 
           
Sanders´IJzergieterij en Machinefabriek B.V.

Een chronologisch overzicht  1846-2006


Van de  machinefabrieken  in Enschede die in de jaren '60 en '70 van de 19de eeuw  zijn opgericht  is Sanders  IJzergieterij en Machinefabriek de enige overgebleven firma. De firma verhuisde in 2006 naar Goor. Binnen haar eigen  gemeente zag  de onderneming destijds geen mogelijkheden om deze verhuisplannen te realiseren. 
    
                                                 
        
 Albert Sanders ( 1818-1883)                           Blankenburgstraat 174 te Haaksbergen. Links eerste pand, de smederij
                                                                          ernaast winkel  met woonhuis van de familie Sanders.
   
1846-HET BEGIN.         
De historie van de onderneming begint in 1846. In dat jaar kocht Albertus Sanders
( 1818-1883) een dubbele woning aan de Blankenburgerstraat 174 in Haaksbergen.       
Na  jaren bij verschillende smederijen als leerling-smid en later als gezel te hebben 
gewerkt, vestigde hij hier een eigen smederij. In datzelfde jaar trouwde hij met de        
Enschedese  Johanna  Effting.  Uit dit  huwelijk werden zes zonen en zeven dochter   
geboren. Dat de appel niet ver van de boom valt, is zeker hier van toepassing, want
alle zonen zouden later eveneens smid worden.                                                     
                                                             
Ondanks  deze  grote  kinderschaar  ontfermde  Albertus zich ook nog over Bernard
Sanders,  het  twaalfjarige  zoontje van zijn overleden broer Jan Sanders. Vaak was
Bernard  bij  zijn  oom in de smederij te vinden, en al spoedig werd hij er als leerling-
smid   in   dienst   genomen.   Later   zou  Bernard   samen   met   zijn   zonen   de
Transportwerktuigen-  en  machinefabriek  G.B.  Sanders  &  Zn. aan de Blekerstraat
te Enschede  oprichten.  Zowel  de ijzergieterij en machinefabriek aan de Molenstraat
als  de  voormalige  machinefabriek  aan  de  Blekerstraat  hebben  dus eigenlijk hun
wortels  in  Haaksbergen  liggen.  Bernards  broer Jan zou de enige zijn, die niet voor
het  smidsvak  koos.  Hij  werd   bakker   en   later   kruidenier, de voorloper van het
tegenwoordige supermarktbedrijf Sanders.
                                                            
1868-DE VERHUIZING NAAR ENSCHEDE.                               
                                                                                    
 
Op  29  oktober  1868  verhuisde  het gezin Sanders van Haaksbergen naar Enschede
Eigenlijk  wilde  Albert  in  eerste  instantie  naar  Hengelo, maar  zijn vrouw, Johanna
Effting  weerhield  hem  daarvan.  In “haar” Enschede had men immers meer kans op
“textielwerk “.  Het  gezin  vestigde  zich  aan de Walstraat 75 terwijl de smederij aan
de  Oldenzaalsestraat   haar  deuren  opende.  Hier  ging  het  Albert voor de wind. Al
spoedig  werd  dit  onderkomen  te  klein  en  Albert  ging op zoek naar een geschikte
plek,  waar  tevens  genoeg  ruimte   aanwezig   moest   zijn   voor  eventuele  latere
expansiedrift.  Zo  kocht   hij   op   27   mei   1873   voor  ƒ 900,- een huis met erf en
gaardengrond     aan     de    weg,   lopende   van   de   Hengeloscheweg   naar   de
Oldenzaalscheweg,   de   latere   Molensteeg.    Op  1  augustus   1873 vond er   een
ruiling  van  grond  plaats  met  buurman   Frederik   Rörink.   In   de   periode  van 1
augustus    1873   tot   21   april   1874 werd vervolgens de smederij gebouwd. Nog in
hetzelfde jaar verhuisde het gezin naar het woonhuis naast de smederij.
                                                                                                                                                   
                                                                   
 
                                          
                                           
                                                  Advertentie uit de Enschedesche Courant van 3 Augustus 1873.
                                                                 
De  twee  jongste  zonen  van  Albert overleden op zeer jonge leeftijd . De vier oudste
zonen,  Jan,  Bernard,  Anton  en Albert jr. werden onder het motto “Jong geleerd oud
gedaan  “  al  op  jeugdige  leeftijd  het “smidsvak” bijgeleerd. Zo moesten de jongens
paarden  beslaan   hoefijzers   vervaardigen  en  in  rustige  tijden  gesmede  spijkers
maken. Deze  spijkers  waren  vierkant en hadden hierdoor de eigenschap enorm vast
te zitten in hout.
                                                                     
                                                                                 
                                                         
                                                                                                                                 
                                                                           Bernard Sanders (1856-1931) 
                                                                                                                                        
Toen  de  Smederij  eenmaal goed liep mocht Bernard, de 2de zoon, de “wijde wereld”
                                     
in  om  het  vak  te leren. Zijn eerste job was bij een brandkastmaker . Hij had het er
                      
zeer  naar  zijn  zin,  totdat  hij  verliefd werd op de dochter van zijn leermeester. Dit
                                      
strookte  niet  met  zijn  plannen  om  zijn  kennis  in  het vak te vergroten……immers
                      
wie  twee  hazen  tegelijk  wil  jagen,  krijgt  er  niet  één !  Hij  trok  vervolgens naar
                                            
Rotterdam  en  vond werk op een grote werf. Hier kwam men er al snel achter dat hij
                                                                
zeer bekwaam was in het smeden.     
                                     
                                                   
Al spoedig   werd  hij op kantoor ontboden: "Zo….wij hebben gehoord, u is smid……dat
                                               
komt goed uit. Morgen is u hier de smid !"  Bernard antwoordde : "dan ben ik vandaag
                                    
nog  weg,  want  smeden  kan  ik al  en  daarvoor ben ik hier niet gekomen ". Bernard
                                 
vertok naar Amsterdam. Hier had hij veel steun aan zijn drie zusters die in het klooster
                                                                              
in Amsterdam en Hoorn zaten.
                                          
 
                             

                                                            De drie zusters van Bernard Sanders.     

                                                                                                                                          

Bernard  kreeg  direct  werk bij Werkspoor, destijds met Stork Hengelo de grootste
                                                        
machinefabriek  in  Nederland. ’s Avonds ging hij naar de avondschool. Het werk bij
                                         
Werkspoor  gaf uiteindelijk de doorslag. Bernard wist wat hij wou worden, machine-
                         
fabrikant!  Voordat  Bernard  voorgoed  naar Enschede terugging heeft hij nog eerst
                                      
een paar jaar bij Stork gewerkt. Toen hij zich daar al een hele "piet" voelde maakte
   
Bernard  eens  de  opmerking  tegen  een  ingenieur: "Als ik het moest doen, zou ik
           
het zo doen."  Daarop  antwoordde  de ingenieur: "Mijnheer, als u graag werkt naar
       
eigen  ideeën  dan  moet  u  zien  dat  u  eigen  baas  wordt" ,waarop  Bernard zei:
       
 "ik  zal  ervoor  zorgen".  Terug  aan  de  Molensteeg  droomde  Bernard  van  een
             
eigen fabrikaat.
                       
 
1878- HUWELIJK OUDSTE ZOON.
                                       
                                         
Op  6  november  1878 trouwde Johannes Lodevikus (Jan) Sanders ,de oudste zoon
                                                          
van  Albert  en Johanna Sanders-Effting, met de uit Ootmarsum afkomstige Johanna
                                                         
Ottenhof.  Uit  dit  huwelijk werd één dochter, Albertha Geertruida Sanders geboren.
 
                                                         
                                               
Jan Sanders met zijn vrouw, Johanna Ottenhof en dochter Albertha Geertruida Sanders
                       
                            
1881-AANVRAAG VERGUNNING PLAATSEN STOOMKETEL.                     
                        
 
De  jaren  tachtig  en  negentig  van  de  negentiende eeuw waren voor Sanders
       
jaren  van  uitbreiding.  Gestaag  groeide  de  smederij  uit  tot  een  ijzergieterij
                   
en  machinefabriek.  Op  13   september   1881   werd   door  Albertus  Sanders
                                  
een   vergunning   aangevraagd   om   in   zijn   smederij   een  stoomketel  van
                                       
1,5   paardenkracht   te   plaatsten,   bestemd   tot   het   in  beweging  brengen
                                          
van   werktuigen.   Buurman   Frederik   Rörink diende echter een bezwaar in  bij
                                  
Burgemeester   en   Wethouders.   De  stoomketel   zou  volgens  Rörink te dicht
                           
bij   het   200   meter   verderop   gelegen   ziekenhuis   komen   te  staan. B&W
                                                         
verwierpen het bezwaar en handhaafde de verleende vergunning.
                  
                              
                              
1883-OPRICHTING VENNOOTSCHAP.
 
                            
Op  19  augustus  1883  werd  door  Albertus  Sanders  en  zijn  twee  oudste
zonen,  Jan  en  Bernard,  een  vennootschap  van koophandel onder de naam
firma  A.   Sanders  en  Zonen  opgericht.  Dit  met  als  doel  het  smeden  en
het   verwerken   van   ijzer  en  andere  metalen,  de  handel  daarin  en  het
uitoefenen  van  een  winkel  in  koperen,  ijzeren  en  andere  artikelen.
                                                                                                   
 
                                    
Akte met betrekking tot de inbreng van goederen door de firmanten in de nieuwe vennootschap. 13 Augustus 1883.                              
Bovenstaande akte :            Goederen,  contante  gelden en schulden welke door de vennoten werden ingebracht in
de  nieuwe  firma:  Door  Albertus  Sanders  enige huizen,  smederij  en  erven  gelegen  aan  de  Molensteeg  in de
Eschmarke,  gemeente  Lonneker.  Kadastraal bekent in sectie C onder de nummers 2615-2616-2180-2181 en 2182.
Samen   zeven   vierkante   roeden   vijf  en  negentig  vierkante  ellen  met  een  waarde  van  ƒ5650,-. Aan smids-
gereedschappen  voor  een  waarde  van  ƒ1800,-.  Aan nieuw en oud ijzer voor een waarde van ƒ550,-.Aan  schuld
een  hypothecaire  lening  op  een  gedeelte  van  de  onroerende  goederen  van  ƒ900,-  ten gunste van  Gerritdina
Wissink  en  de  op  de  1ste  november  1883  te  betalen  koopsom  van  de  onroerende  goederen  door  Albertus
Sanders  van  de  familie  Otto  aangekocht  groot  ƒ2500,-.  Door  Jan  Sanders  contant  ingebracht  ƒ500,-.  Door
Bernard Sanders contant ingebracht ƒ500,-
                                                                                         
 
                     
 
              
                                
                                            
    Akte van oprichting .  
 
Ook  de  twee  jongste  zonen,  Anton  en  Albert jr.  zouden in hun vaders voetsporen treden.  Beide  broers  begonnen  een smederij.  Albert jr. aan  de  Oldenzaalsestraat  80  en  Anton aan de Haverstraat 31. Op 10 oktober 1883   overleed  plotseling  oprichter Albertus Sanders op 65 jarige leeftijd. De vennootschap werd door Jan en Bernard voortgezet.


                             
                                                            Twentsche Courant 10 Oktober 1883

                                                   
                               
     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  Enschedesche Courant 21 Oktober 1883                                                                            Enschedesche Courant 25 Januari 1883
 
 
1884-AANVRAAG VERGUNNING.        


Op 22 juni 1884 werd door de firma  A. Sanders & Zonen een vergunning

aangevraagd  voor  het  verwisselen  van  de  stoomketel. De bestaande

ketel  van  1,5 PK voldeed  niet meer. De ketel werd vervangen door een

6 PK ketel.

 

 

 

1886- HUWELIJK ANTONIUS SANDERS.
    
Op 19 augustus 1886 trouwde Antonius ( Anton) Sanders, de derde zoon van
    
 
Albertus   Sanders  en  Johanna  Effting,  met  de  uit  Enschede  afkomstige
  
 
Antonette Mosman.  Uit  dit  huwelijk  werden  twee  zonen en drie dochters
    
 
geboren.

 

Anton Sanders samen met zijn vrouw en kinderen. Vlnr.: Albert, Anna, Maria, Anton, Frans en Antonette. Dochter Maria overleed op 7 mei 1896.

                                                                                         

 

1886-OPRICHTING FIRMA. ANT. SANDERS, SMEDERIJ EN
     
IJZERWAREN.
In 1886 werd door Antoon  Sanders de firma Ant. Sanders, smederij
   
en  ijzerwaren  aan  de  Haverstraat  31  te    Enschede    opgericht.
  
zie verder onder Firma de Ossekop IJzerwaren