Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Gezocht : Nazaten van Joannes Sanders en Johanna Klaashuis

 

Joannes Sanders werd op 6 oktober 1813 te Denekamp geboren. Zijn ouders waren Jan Casper ( Jan ) Sanders en Maria van der Beek . Vader Jan had in Denekamp een Bakkerij/Grutterij en tevens een tapperij.  Joannes Sanders trouwde op 31 januari 1844 met de 21 jarige,uit Noord Deurningen afkomstige Johanna ( Janna) Klaashuis. Zij was de dochter van Berend Jan Klaashuis en Euphemia Groener . De zaak van vader Jan Sanders zou, zoals gebruikelijk, later door de oudste zoon, Hendrik worden overgenomen. Joannes Sanders en Janna Klaashuis vestigde zich in het dorp de Lutte, gemeente Losser waar Joannes als bakker werkzaam was en Janna als winkelierster te boek staat. Waarschijnlijk had Janna een winkeltje waar het brood van haar man werd verkocht en tevens, zoals ook bij haar schoonvader Jan in Denekamp, grutterswaren  aan de man werden gebracht. Het adres van de familie was Losser, wijk Lutte nummer 66a

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren:

- Maria Sanders,  geboren op 25 mei 1846, Noord Deurningen

- Willemina Sanders, geboren op 23 februari 1850, de Lutte

- Johannes Sanders, geboren op 10 juni 1852 , de Lutte

- Johannes Bernardus Sanders, geboren op 20 juli 1856, de Lutte

- Aleida Sanders, geboren op 4 december 1858, de Lutte

- Hendrikus Johannes Sanders, geboren op 1 januari 1861, de Lutte

 

Joannes Sanders ( soms ook wel Johannes in de aktes genoemd) overleed op 3 mei 1862.

 

Hoe het verder gaat met de familie Sanders-Klaashuis is onbekend! Na 1864 verdwijnen ze uit beeld. Men zou toch zeggen dat een generatie levende rond 1850/1860 makkelijk in de boeken te traceren valt. Niks is minder waar.  Nergens valt wat te vinden. 

Na het overlijden van Joannes Sanders in 1862  bevalt Janna Klaashuis op 19 augustus 1864 van een zoon die de naam Antonius Klaashuis krijgt. Duidelijk is dat het hier gaat om een onwettig kind wat ongetwijfeld veel stof heeft doen opwaaien in het kleine dorp de Lutte !  Misschien was dit een rede dat de familie vertrokken is uit de Lutte ? Zijn ze misschien verhuist naar een plaats net over de grens in Duitsland ? Dit zou wel veel verklaren waarom in Nederland het spoor dood loopt.

 

 

Update 13-4-2020

 

Uit een huwelijksaankondiging akte van 26 november 1871 blijkt dat Johanna Klaashuis nog in de gemeente Losser woont. Het gaat hierbij om het voorgenomen huwelijk tussen Willemina Sanders, dochter van Joannes Sanders en Johanna Klaashuis, met Johannes Knippers.  De bovenstaande gedachtegang dat de familie misschien uit de Lutte is vertrokken omdat Johanna Klaashuis in 1864 bevallen was van een onwettig kind  lijkt mij onwaarschijnlijk omdat zeven jaar later Johanna Klaashuis dus nog in het dorp woont.

 

 

 

 

Update 22 -4-2020

 

In de afgelopen dagen is, dankzij de hulp van Hellen Abeln en Frank Steggink, duidelijk geworden dat Janna Sanders-Klaashuis met haar kinderen zijn verhuisd naar Duitsland. Uitzondering hierop was dochter Willemina die in Losser bleef. Johannes Bernardus, Hendrikus Johannes ,Maria en Aleida kwamen in Ahlde bij Emsbüren wonen  en moeder Janna met zoon Johannes in Bad Bentheim. Maria en Aleida zouden uiteindelijk ook naar Bad Bentheim  verhuizen . Zij trouwden met Bentheimers. 

Als eerste werd in de DTB boeken het huwelijk van zoon Johannes met Euphemia Maria Evers gevonden. Zij trouwden op 10 mei 1876 te Bad Bentheim.  Oefening baart kunst is hier zeker van toepassing bij het ontcijferen van wat er nu precies staat in deze DTB boeken. Het handschrift kan zeer onduidelijk zijn en bovendien in Kurrent-schrift wat het er niet makkelijker op maakt.

 

Bovenstaande het huwelijk tussen Johannes Sanders en Euphemia Maria Evers te Bentheim. Gelukkig heeft Frank Steggink zich er over gebogen en kwam tot de volgende ontcijfering: 

 

 * (naam, beroep en woonplaats bruidegom) Sanders, Johannes,
   unverehelicht, Heuermann auf Langen bei Bentheim
 * (geboortedag en -plaats) 9. Juni 1852 zu Lutte
 * (ouders) Backer (?) Johann Sanders und Johanna Klaashuis
 * (naam, beroep en woonplaats bruid) Evers, Euphemia Maria,
   unverehelicht, Dienstmagd in Ahlde K. Emsbüren (K. = Kirchspiel)
 * (geboortedag en -plaats) 1. April 1851 zu Mehringen K. Emsbüren
 * (ouders) ??? Johann Heinrich Evers und Eupheia Aleid Höfken
 * (toekomstige woonplaats) Langen bei Bentheim
 * (dagen en plaatsen ondertrouw) den 23. und 30. April und 7. Mai in
   Bentheim (und) in Emsbüren
 * (dag en plaats huwelijk) Zehnten Mai in Bentheim
 * (namen, beroep en woonplaats getuigen) die Junglinge Hermann
   Grönefeld, Knecht auf Langen und Bernard Sanders, Knecht in Ahlde K.
   Emsbüren.

 

We zien dat de geboortedatum van Johannes hier niet klopt ! Dit moet 10 juni 1852 zijn. Als beroep van Johannes stond

Heurermann genoteerd. Dit was een boer die geen eigen land en huis had maar dit huurde. In dit geval zien wij dat

Johannes en Euphemia op het landgoed Langen bij Bentheim,van de baron von Everfeldt kwamen te wonen .

Na het doorspitten van de DTB boeken kwam ik tot het onderstaande resultaat :

 

Teleurstellend is het feit dat van de zeven kinderen van Johannes Sanders en Euphemia Evers er zes op jonge leeftijd overlijden. Alleen bij hun zoon Johann Bernard  zou het kunnen zijn dat de stamboom verder gaat. Ik heb in de DTB Boeken namelijk niks kunnen vinden dat hij op jonge leeftijd is overleden. Tot nu toe is het me echter niet gelukt om eventuele nazaten van hem te traceren.

De broer van Johannes Sanders , Johannes Bernardus, die in Ahlde bij Emsbüren woonde was getrouwd met Susanna Maria Schüring. Ook hier is het mogelijk dat de stamboom verder gaat maar dan bij  slechts 1 zoon. Het is mij nog niet gelukt nazaten te vinden. Verder is er een mogelijkheid dat er ook nog nazaten zijn bij de broer van vader Joannes , Hendrikus Johannes. Hier ontbreekt echter ieder spoor. Het laatste wat we vernemen is dat hij in 1884 getuigen is  bij het huwelijk van zijn zus Aleida Sanders met Antoon Giese. Hier zien we echter dat hij de naam Heinrich heeft.

Toen ik de familiestamboom jaren geleden maakte en verder geen nazaten vond van Johannes Sanders en Janna Klaashuis dacht ik dat er gewoonweg geen nazaten waren. Totdat ik onlangs bij toeval een document vond van de rechtbank Almelo waarin stond dat ze zes minderjarigen kinderen hadden. Dit was voor mij weer aanleiding om toch verder te speuren. Uiteindelijk vond ik de namen van deze kinderen maar hier hield het bij op. Raar eigenlijk want deze generatie leefde rond 1860 en dan moet het toch niet te moeilijk zijn om hier verder te komen.  We weten nu de rede, het waren landverhuizers ! Het grappige is dat ik zelf al jaren in Bentheim woon en nu blijkt dat de meesten uit het gezin Sanders-Klaashuis hier terecht zijn gekomen.

Als ik uit mijn keukenraam kijk zie ik het monument voor gevallen soldaten uit het dorp tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op dit monument staan alle namen en natuurlijk viel mij de namen Bernhard Sanders en Hermann Sanders op. Vaak dacht ik zou dit niet verre familie kunnen zijn ? Nu weten we het. Het zijn de zonen van Johannes Sanders en Euphemia Evers. Hoe verre familie? Tja...Mijn betovergrootvader was een broer van Joannes Sanders uit De Lutte . Dus Bernhard en Hermann zijn dan mijn achterachterachterneven. Ik loop nu met een veel tevredener gevoel langs het monument nu ik het weet hoe het zit.

 

          

Rest dus nu nog de vraag, zijn er nazaten van de drie mogelijkheden hierboven genoemd ? Ik hoop dat ik spoedig hierop kan berichten.

 

Update 3 mei 2020

 

Afgelopen week een kleinzoon van Johann Bernard , zoon van Johannes Sanders en Euphemia Maria Evers, gevonden. Ik weet dat er bij mij om de hoek een familie Sanders woont en die heb ik gebeld. Al snel werd duidelijk dat hij een kleinzoon is van Johann Bernard Sanders en Gissela Büscher. Eerdaags een afspraak met hem. Nu nog de nazaten van Johann Bernard Sanders getrouwd met Susanna Maria Schüring en kijken of het me lukt om bij Hendrikus Johannes ( Heinrich) Sanders verder te komen.

 

Update 23 mei 2020

 

Na intensief zoeken naar nazaten van Johann Bernard Sanders en Susanna Maria Schüring is het uiteindelijk gelukt met behulp van Facebook, het telefoonboek en overlijdensadvertenties deze familieleden te vinden. De tak gaat hier verder bij Johann Hermann Sanders getrouwd met Christina Elfert. Zij krijgen maar liefst 12 kinderen. Ik heb onlangs contact gehad met één kleindochter die mij vertelde dat ze ongeveer met z'n 40e zijn. eerdaags krijg ik van haar de gegevens.

Het is mij nog niet gelukt om nazaten te vinden van Hendrikus Johannes ( Heinrich) Sanders, zoon van Joannes Sanders en Janna Klaashuis. Ik heb de DTB boeken nagekeken van Ahlde bij Emsbüren, waar destijds Heinrich woonde maar het ziet er naar uit dat hij verhuisd is. Wel via FamilySearch een passegierstlijst van een schip gevonden waar een Heinrich Sanders opstaat met een geboortejaar van 1861. Vermeld staat verder dat hij toerist is en weer van New York teruggaat naar Duitsland.  Als 24 jarige toch een hele onderneming om als toerist naar de USA te gaan.  Het kan heel goed zijn dat hij de USA heeft verkend om later te immigreren. De vraag is natuurlijk ook of we het hier hebben over dezelfde Heinrich Sanders. 

Johann Bernard Sanders. Hij is een zoon van Johannes Sanders en Euphemia Evers. Hij was het enige kind wat niet op jonge leeftijd overleed. Zo overleden o.a. twee van Johan's broers,Bernard en Hermann, als soldaat tijdens de eerste wereldoorlog.

Johann Bernard was werkzaam als steenhouwer in de steengroeve te Bentheim.